Discover our successes

Ontwerpen van een brandblusinstallatie voor een scheepvaartsluis

Lees meer...

Ontwerpen van een brandblusinstallatie voor een scheepvaartsluis

De opdracht was het ontwerpen van een brandblusinstallatie in de pompkelder van een grote zeesluis. De vraag begon met een pompkelder maar toen bleek er ineens ook een heel brandblussysteem aan vast te zitten. En naast de eigen pompen moest het systeem bij een grote calamiteit kunnen worden aangesloten op een blusboot met een druk van 11 bar en een capaciteit van 1200m3/h. Best een afwijkende scope dus. Zo zie je maar weer dat specificeren aan de voorkant, luisteren naar de klant, samenvatten en doorvragen heel erg belangrijk is. Voor de engineers van ImProvia geen probleem want zij beschikken over de kwaliteit om vooraf de klantwensen goed te specificeren en met hun zeer brede technische kennis en een originele en andere kijk op oplossingen de klant een goed werkende brandblusinstallatie te leveren. In ieder geval een mooi project en technisch gezien vanwege de omvang toch bijzonder.

Een “Demolition Team” voor ontmanteling en vervanging van installaties

Lees meer...

Een “Demolition Team” voor ontmanteling en vervanging van installaties

Voor 1 van de grootste raffinaderijen ter wereld faciliteert ImProvia engineering support bij de ontmanteling en modificaties van bestaande installaties en het vervangen van oude installaties. Ontmanteling vraagt meer voorbereiding dan vaak wordt gedacht. Voordat een fabriek gesloopt kan worden moet hij eerst volledig gesepareerd en schoon zijn. Voordat begonnen kan worden met het ontmantelen moet er dus al veel werk verzet zijn. Voor deze opdrachtgever is binnen de afdeling projecten een apart “Demolition Team” opgezet. Onze projectengineer vervult binnen dit team een “spin in het web” functie met een grote diversiteit aan taken waaronder sloopvergunningen, sloopaanbestedingen, cost – control, budgetten opstellen en het begeleiden van asbest- en grondonderzoeken.

Ombouw van een drinkwatertransportinstallatie

Lees meer...

Ombouw van een drinkwatertransportinstallatie

Het project omvatte de ombouw van een drinkwatertransportinstallatie waarbij de bestaande transportpompen en het bijbehorende leidingwerk vervangen moest worden door nieuwe pompen en leidingwerk inclusief de elektrische installatie voor de aansturing van de pompen.

Onze engineers hebben voor onze opdrachtgever voornamelijk ondersteuning geboden bij de uitvoerende taken van het projectmanagement. Daarnaast ondersteunden zij ook bij contractzaken zoals: beheren projectdossier, bijwonen bouw- en technisch overleg, opstellen van afwijkingen, technische ondersteuning, toetsen van engineering documenten, realisatie en sturing op overall-planning, As-built compleet maken, instructie presentaties en realiseren en afstemmen onderhoudscontracten. Het bijzondere aan deze opdracht was dat de ombouw gerealiseerd moest worden terwijl het drinkwaterproces door moest blijven gaan.

Sorteersysteem voor pakketjes distributie

Lees meer...

Sorteersysteem voor pakketjes distributie

Het ontwerpen, integreren, installeren en onderhouden van geautomatiseerde transport- en sorteeroplossingen, zijn technische expertises waarbij een logistieke kijk op de praktijk met creatieve oplossingen voor ruimte, snelheid en verwerking essentieel zijn. Het is op zich al een hele uitdaging voor de E en AI engineer om deze systemen elektrisch te ontwerpen en functioneel af te stemmen met de mechanisch engineer en er in meer of mindere mate ook nog een vorm van autonomie in te bouwen. De engineer-E start op het moment dat de mechatronische sessie wordt gehouden. Eerst worden de grote lijnen uitgezet en de schematische lay-outs uitgewerkt. Als alles gereed is worden de materialen besteld en kan de installateur aan de slag met het bouwen van de besturingskasten en in een latere fase de kabels.

Projectsupport voor waterzuiveringinstallaties

Lees meer...

Projectsupport voor waterzuiveringinstallaties

Waterzuiveringsinstallaties zijn kritische installaties met het oog op de risico’s voor de volksgezondheid. Zowel op land als in de offshore industrie is er 24/7 behoefte aan schoon drinkwater en zuivering van afvalwater. Voor een klant die drinkwaterinstallaties ontwikkelt om zeewater om te zetten naar veilig drinkwater op schepen, heeft ImProvia projectsupport geleverd bij het schrijven van technische documentatie. Vanuit onze specialistische kennis en expertise hebben we de kwaliteit van deze technische documentatie weten te verbeteren en een standaard neergezet waarmee de klant in de toekomst efficiënter en sneller haar technische documentatie kan opleveren.

ImProvia biedt technische documentatie kennis aan de waterschappen, waterzuiveringsbedrijven en installatiebouwers voor het schrijven en faciliteren van voortgangsrapportages, technische documentatie en het faciliteren en reviewen van piping en instrumentation diagrammen (P & ID’s).

DVM-systeem Rijnlandroute

Lees meer...

DVM-systeem Rijnlandroute

Onze verkeersmanagement engineers werken in opdracht van Comol5 aan het project de Rijnlandroute. Comol5 legt in opdracht van de provincie Zuid-Holland de Rijnlandroute aan. Dit omvat de aanleg van de nieuwe N434 tussen de A44 en de A4 bij Leiden, met een geboorde tunnel onder Voorschoten en aanpassingen aan de A4 en de A44. ImProvia verzorgt het uitvoeringsontwerp voor het Dynamisch Verkeersmanagement Systeem (DVM) en het E-deel van de WTB installaties (tunnelventilatie, klimaatregeling, brandblus installatie etc.) in de tunnel en dienstgebouwen.

Weer een mooi voorbeeld van de toepassing van kennis en ervaring van onze engineers bij een grote opdracht op het gebied van verkeersmanagement.

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Top